top of page

Info

NL

Welkom bij de online expositie van de 2e jaars studenten van New Design & Attitudes te Breda! Wij zijn de afgelopen negen projectweken individueel bezig geweest met het maken van een ontwerp voor een voor ons nog onbekend maar specifiek personage. Dit personage moet op een alternatieve manier in de openbare ruimte kunnen navigeren.

 

Ieder van ons heeft een eigen project geïnitieerd waarin verdere verdieping werd gezocht binnen het thema navigeren. Wij hebben laten zien dat we eigen regie hebben over ons ontwerpproces. Ook hebben wij geleerd te denken, te onderzoeken en te ontwerpen volgens diverse methodieken. 

 

Wij hebben als collectief gewerkt aan deze presentatie en expositie en zijn trots op het resultaat.

 

Ga terug naar de startpagina en geniet van onze expositie!

EN

Welcome to the online exhibition of the 2nd year students of New Design & Attitudes in Breda! The past nine project weeks we have been working individually on creating a design for a specific character that was still unknown for us, to navigate in a different way in the public space.

 

Each of us initiated our own project in which further depth was sought within the theme of navigating. We showed that we have complete control over our design process. We learned to think, research and design according to a variety of design methods as well. 

As a collective we have worked on this presentation and exhibition and are proud of the final result.

Return to the homepage and enjoy our exhibition!

bottom of page